Klik HIER om naar de HOMEPAGE te gaan

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Indoorski & Snowboard Noordholland > Lesvoorwaarden

Volgen

Delen

Algemene voorwaarden Indoorski & Snowboard Noordholland

 

 

 1. Inschrijven voor lessen kan alleen online via www.indoorskinoordholland.nl. Boekingen zijn uitsluitend geldend na schriftelijke bevestiging door Indoorski & Snowboard Noordholland
 2. De vermelde lestarieven gelden per persoon per uur inclusief het gebruik van materiaal.
  Een skiles of snowoardles duurt één uur. Je staat altijd maximaal met zijn tweeën gelijktijdig op de baan en met maximaal 4 personen in één les  ( dus 10 minuten op en 10 minuten af).
 3. Het lesgeld voor de geboekte lessen dient vóór aanvang van de eerste les te worden voldaan door middel van bank of contante betaling.Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
 4. Wanneer een ingeplande cursus geannuleerd wordt, wordt er € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Er bestaat per cursist slechts één maal de mogelijkheid van het volgen van een proefles.
 6. De geboekte lessen kunnen uitsluitend worden gevolgd door degene op wiens naam de les is geboekt.
 7. In geval van verhindering( ook bij ziekte) kunnen geboekte lessen tot 48 uur voor aanvang van de les worden geannuleerd, in het kader waarvan geen restitutie van het lesgeld plaats zal vinden, maar de geannuleerde les dient te worden ingehaald voor de laatst geplande les van uw cursus. U dient deze afspraak zelf te maken. Anders vervalt het recht op de les en kan evenmin aanspraak worden gemaakt op restitutie van het lesgeld.
 8. Het annuleren van lessen kan fysiek aan de balie tijdens openingstijden of direct per mail uitsluitend aan info@indoorskinoordholland.nl
 9. De minimale leeftijd voor het volgen van de skilessen bedraagt 4 jaar.
  Tussen 4 en t/m 6 jaar wordt alleen privé lessen aangeboden. Dit in verband met aandacht wat nodig is voor deze leeftijd groep. De minimale leeftijd voor het volgen van de snowboard lessen is 9 jaar.
 10. In geval van wanbetaling zal Indoorski & Snowboard Noordholland buitengerechtelijke incassokosten aan de cursist in rekening mogen brengen. Hierbij wordt verwezen naar de Wet Normering buitengerechtelijke kosten en het bijbehorende Besluit.

  Eveneens worden in geval ven aan procedure (mede) met betrekking daartoe alle gemaakte proceskosten op de cursist verhaald.

  Voorts is de cursist bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd van 1,25% per maand, te rekenen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag dat het bedrag compleet voldaan is.

 11. Met het oog op uw veiligheid:
  Veiligheid is natuurlijk belangrijk daarom stellen wij de volgende eisen. Snowboarders zijn verplicht tijdens de les om een skihelm en  kniebescherming te dragen (gratis verstrekt). Het is verplicht voor de jeugd t/m12 jaar, ongeacht het niveau een helm te dragen (gratis verstrekt). Zelf de andere leeftijden worden  nadrukkelijk geadviseerd   tijdens de skilessen een helm te dragen. Volg de instructies van de leraar, om op een veilige manier te sporten.
 12. De cursist volgt de lessen volledig voor eigen risico!
  Indoorski& snowboard Noordholland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of letsels die zich in de skischool accommodatie voordoen door enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aan een der gebruikte lesmaterialen, de baan waarop wordt geskied inbegrepen, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet.
 13. Indoorski & Snowboard Noordholland is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen
 14. Wij zullen er alles aan doen om u een goede en leuke voorbereiding te geven op uw wintersport!
  Wij leveren kwaliteit van zowel leraren als ski-les inhoud. Onze leraren worden voortdurend bijgeschoold waardoor zij up-to-date zijn met de ontwikkelingen op wintersport gebied.